Рейтинг@Mail.ru

«Sənayedə brendləşmə», Xarici qonaqlarla seminarlar, Bakı, Azərbaycan, 12 mart 2014-cü il