Рейтинг@Mail.ru

«Ümumi iqtisadi tarazlığın riyazi modelləşdirilməsi», Beynəlxalq təlim, Bakı, Azərbaycan, 21-25 aprel 2014-cü il