Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

RƏHBƏRLİK

 

 
DİREKTOR v.i.e.

i.e.d.,  Arzu HÜSEYNOVA    


Bioqrafiyası:

1966-cı ildə anadan olmuşdur.

 

Təhsili:

1983-1988-ci illərdə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması fakültəsində Tətbiqi riyaziyyat ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 2005-ci ildə namizədlik, 2016-ci ildə doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti:

Əmək fəaliyyətinə 1988-ci ildə “Xəzri” Zaqafqaziya MTİ-də mühəndis-proqramçı kimi başlamışdır. 1992-1995-ci illərdə Material Ehtiyatları Nazirliyinin “Azərcihaz” idarəsində AİS şöbəsinin müdiri, 1995-2001-ci illərdə Nazirlər Soveti Nəzdində Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunda şöbə müdiri, 2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində aparıcı mühəndis-proqramçı,2005-2014-cü illərdə AMEA Elmi innovasiyalar Mərkə­zində direktorun birinci müavini, 2014-2017-ci illərdə İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. 2017-ci ilin iyul ayında İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutuna direktor müavini təyin edilmişdir.

1989-cu ildən pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Bakı Atatürk liseyində, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunda, Qərb Universitetində, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, Milli Aviasiya Akademiyasında dərs demişdir.

 

Nəşrləri:

9 kitab, 100-dan çox elmi məqalə və 3 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir.

DİREKTOR MÜAVİNİ

i.e.n., dosent Oruc İBRAHİMOV 

 

Biografiyası:

1937-ci ildə anadan olmuşdur.


Təhsili:

1955-ci ildə Bakı Statistika Texnikumuna daxil olmuş və oranı 1958-ci ildə “Statistika” ixtisası üzrə bitirmişdir. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat fakultəsində təhsil almış və həmin Universiteti 1964-cü ildə “Statistika” ixtisası üzrə bitirmişdir. 1969-1972-ci illərdə Moskva İqtisadi-Statistika İnstitutunda əyani aspiranturada oxumuş, 1972-ci ildə Moskva İqtisadi-Statistika İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, iqtisad elmləri namizədi və dosentdir. 1973-cü ildə iki illik Bakı Jurnalistika Universitetini, 1974-1975-ci illərdə Rusiya Federasiyasında (Moskva şəh.) və Fransa Respublikasında fransız dili kursunu bitirmişdir.


Əmək fəaliyyəti:

1958-1969-cu illərdə Azərbaycan SSR Mərkəzi Statistika İdarəsinin “Əsaslı tikinti” şöbəsində iqtisadçı, baş iqtisadçı və şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1972–1979-cu illərdə D.Bünyadzadə adına AzXTİ-un “Statistika” kafedrasında müəllim, baş müəllim, vəzifəsində işləmiş, dosent vəzifəsinə seçilmişdir. 1979-1989-cu illərdə “Statistika” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. x1975-1976-cı illərdə Əlcəzair  Neft İnstitutunda professor vəzifəsində çalışmışdır. 1996-2005-ci illərdə Odlar Yurdu Universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat” kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 2013-cü ildə "Azərbaycan Respublikasında çoxülçülü meyarlar əsasında yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsi" mövzusunda tədqiqat işində məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır.

2009-cu ildən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda direktor müavini vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirir. İnstitutun Elmi Şurasının sədr müavini və elmi-metodoloji seminarın sədridir.


Dövlət təltifi:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2014-cü ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.


Nəşrləri:

O.İbrahimov ümumillikdə, 90 ç.v. həcmində elmi-metodiki və dərsliklərin, o cümlədən, “Milli sərvət statistikasının metodoloji əsasları” adlı monoqrafiyanın müəllifidir.


DİREKTOR MÜAVİNİ

Aynurə İSMAYILOVA

 

Bioqrafiyası:

1980-ci ildə anadan olmuşdur.

 

Təhsili:

1997-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsində təhsil almış, tətbiqi riyaziyyat və riyazi modelləşdirmə ixtisaslarına yiyələnmişdir. Daha sonra təhsilini 2010-2011-ci illərdə İtaliya Hökumətinin təqaüdü ilə “Beynəlxalq Dövlət İşləri” adlı magistr proqramında davam etdirmiş, 2012-2016-cı illərdə İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Ekonometrika” ixtisası üzrə dissertantı olmuşdur.

2006-cı ildən etibarən mütəmadi olaraq, müxtəlif donor və təşkilatların dəstəyi ilə xarici ölkələrdə çoxsaylı elmi-texniki tədbirlərin iştirakçısı olmuşdur.

 

Əmək fəaliyyəti:

2004-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika (indiki İdarəetmə Sistemləri) İnstitutunda böyük laborant olaraq başlamış, daha sonra AMEA Rəyasət Heyətində mütəxəssis, 2008-ci ildə “Elektron sənəd dövriyyəsinin qurulması” layihəsinin meneceri, 2010-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramı və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin birgə layihəsinin inzibati köməkçisi vəzifələrində fəaliyyət göstərmişdir. 2009-cu ildən fəaliyyətini indiki İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində davam etdirmişdir.   

2017-ci ilin iyul ayından etibarən İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutuna strateji inkişaf və xarici əlaqələr üzrə direktor müavini təyin edilmışdir. 

 

Dövlət təltifi:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2014-cü ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.