Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

TƏŞKİLATİ STRUKTUR

 

 

RƏHBƏRLİK

 

DİREKTOR

Prof. i.e.d. Vilayət VƏLİYEV

E-poçt ünvanı: vilayat.valiyev@economy.gov.az

  

DİREKTOR MÜAVİNİ

i.e.n. Oruc İBRAHİMOV

E-poçt ünvanı: oruc.ibrahimov@economy.gov.az

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

i.e.d. Arzu HÜSEYNOVA 

E-poçt ünvanı: arzu.huseynova@economy.gov.az


DİREKTOR MÜAVİNİ

Aynurə İSMAYILOVA 

E-poçt ünvanı: aynura.ismayilova@economy.gov.az


ELMİ RƏHBƏR
 

ELMİ KATİB

t.e.n. Vəfa RZAYEVA

E-poçt ünvanı: vafa.rzayeva@economy.gov.az

 

BAŞ MÜHASİB

Yanar HÜSEYNOVA

 


ŞÖBƏLƏR

 

MAKROİQTİSADİ TƏDQİQATLAR ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri v.i.e.  Elnur ƏLƏKBƏROV

E-poçt ünvanı: elnur.alekberov@economy.gov.az

 

İQTİSADİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ ANALİTİK TƏHLİL ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri Arzu SÜLEYMANOV

E-poçt ünvanı: arzu.suleymanov@economy.gov.az

 

REGİONLARIN DAVAMLI İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri Təranə SALIFOVA

E-poçt ünvanı: tarana.salifova@economy.gov.az

 

SƏNAYENİN İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri v.i.e.  Əlvan SÜLEYMANOVA

E-poçt ünvanı: elvan.suleymanova@economy.gov.az

 

İNNOVASİYANIN İNKİŞAFI ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri  Afaq HÜSEYNOVA

E-poçt ünvanı: afaq.huseynova@economy.gov.az

 

MARKETİNQ VƏ KOORDİNASİYA ŞÖBƏSİ

KİTABXANA  VƏ ELMİ NƏŞR ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri Sayalı ABBASƏLİYEVA

E-poçt ünvanı: sayali.abbasaliyeva@economy.gov.az

 

ÜMUMİ ŞÖBƏ

Şöbə müdiri Samirə YUSİFOVA

E-poçt ünvanı: samira.yusifova@economy.gov.az

 

TƏSƏRRÜFAT VƏ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri v.i.e.  Rauf MƏMMƏDOV


 


© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.