Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

TƏŞKİLATİ STRUKTUR

 

 

RƏHBƏRLİK

 

DİREKTOR v.i.e.

i.e.d. Arzu HÜSEYNOVA 

E-poçt ünvanı: arzu.huseynova@economy.gov.az

  

DİREKTOR MÜAVİNİ

i.e.n. Oruc İBRAHİMOV

E-poçt ünvanı: oruc.ibrahimov@economy.gov.az

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

Aynurə İSMAYILOVA 

E-poçt ünvanı: aynura.ismayilova@economy.gov.az


ELMİ KATİB

Təranə SALIFOVA

E-poçt ünvanı: tarana.salifova@economy.gov.az 

 

BAŞ MÜHASİB

Yanar HÜSEYNOVA

 


ŞÖBƏLƏR

 

MAKROİQTİSADİ TƏDQİQATLAR ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri v.i.e.  Elnur ƏLƏKBƏROV

E-poçt ünvanı: elnur.alekberov@economy.gov.az

 

İQTİSADİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ ANALİTİK TƏHLİL ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri i.ü.f.d. Arzu SÜLEYMANOV

E-poçt ünvanı: arzu.suleymanov@economy.gov.az

 

REGİONLARIN DAVAMLI İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri v.i.e. Ülkər SALIFOVA

E-poçt ünvanı: ulker.salifova@economy.gov.az
 

SƏNAYENİN İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri v.i.e.  Nərminə Quliyeva

E-poçt ünvanı: narmina.quliyeva@economy.gov.az

 

İNNOVASİYANIN İNKİŞAFI ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri  Afaq QASIMOVA

E-poçt ünvanı: afaq.qasimova@economy.gov.az

 

MARKETİNQ VƏ KOORDİNASİYA ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri v.i.e. Nigar Ələsgərova

E-poçt ünvanı: nigar.elesgerova@economy.gov.az 

KİTABXANA  VƏ ELMİ NƏŞR ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri Sayalı ABBASƏLİYEVA

E-poçt ünvanı: sayali.abbasaliyeva@economy.gov.az

 

ÜMUMİ ŞÖBƏ

Şöbə müdiri Samirə YUSİFOVA

E-poçt ünvanı: samira.yusifova@economy.gov.az

 

TƏSƏRRÜFAT VƏ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ 


© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.