Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

KEÇMİŞ RƏHBƏRLƏR

 

İndiki adı ilə tanınan İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutuna 1965-ci ildən başlayaraq elmi ictimaiyyətin tanınmış ziyalıları rəhbərlik etmişlər.


         

 

         Vilayət VƏLİYEV

         Anadan olduğu il:     28 mart 1960

         Elmi dərəcəsi:          İqtisad elmləri doktoru, professor

         Rəhbərlik dövrü:      2009-2019-cu illər

         Bioqrafiya   (yüklə)


Namiq TAĞIYEV

Anadan olduğu il:       21 noyabr 1960-cı il

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri doktoru, professor

Rəhbərlik dövrü:        2006-2009-cü illər

Bioqrafiya (yüklə)


 

 

Vaqif RÜSTƏMOV     

Anadan olduğu il:       28 avqust 1959-cu il  

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri namizədi

Rəhbərlik dövrü:        2004-2006-cı illər 

Bioqrafiya (yüklə)

 


 

Rəhim HÜSEYNOV            

Anadan olduğu il:       22 iyul 1961-ci il 

Elmi dərəcəsi:            İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Rəhbərlik dövrü:        2002-2004-cü illər

Bioqrafiya (yüklə)


 

 

Rasim HƏSƏNOV              

Anadan olduğu il:       9 iyul 1955-ci il

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri doktoru, professor

Rəhbərlik dövrü:        1996-2002-ci illər

Bioqrafiya (yüklə)


 

 

Sofiq HÜSEYNOV               

Anadan olduğu il:       22 iyul 1950-ci il

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri doktoru, professor

Rəhbərlik dövrü:        1994-1996-cı illər

Bioqrafiya (yüklə)


 

 

Qorxmaz İMANOV               

Anadan olduğu il:       17 aprel 1941-ci il

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri doktoru, professor

Rəhbərlik dövrü:        1987-1993-cü illər

Bioqrafiya (yüklə)

 


 

Vahid AXUNDOV                   

Anadan olduğu il:       9 fevral 1942-ci il      

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri doktoru, professor

Rəhbərlik dövrü:        1981-1987-ci illər

Bioqrafiya (yüklə)


 

 

Fərid FƏRƏCOV                     

Anadan olduğu il:       23 iyun 1927-ci il

Elmi dərəcəsi:            İqtisadi elmləri doktoru, professor

Rəhbərlik dövrü:        1976-1981-ci illər 

Bioqrafiya (yüklə)

 


 

Tofiq HÜSEYNOV                  

Anadan olduğu il:       27 dekabr 1937-ci il  

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri namizədi

Rəhbərlik dövrü:        1975-1976-cı illər

Bioqrafiya (yüklə)


 

 

Mədət ALLAHVERDİYEV     

Anadan olduğu il:       21 dekabr 1929

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri doktoru, professor

Rəhbərlik dövrü:        1968-1974-cü illər

Bioqrafiya (yüklə)

 

 


Saleh SƏMƏDOV       

Anadan olduğu il:       2 may 1911-ci il 

Elmi dərəcəsi:            İqtisad elmləri namizədi

Rəhbərlik dövrü:        1965-1968-ci illər

Bioqrafiya (yüklə)

 


© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.