Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

ELMİ ŞURA

 

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda elmi-praktiki fəaliyyətin əsas məsələlərinə baxılması üçün məşvərətçi hüququnda ELMİ ŞURA fəaliyyət göstərir.

 

SƏDR

İnstitutun direktoru v.i.e., i.e.d.,  Arzu HÜSEYNOVA   

Tel: +99412 4312487

Fax: +99412 4300215

E-poçt ünvanı: arzu.huseynova@economy.gov.az

 

SƏDR MÜAVİNİ

İnstitutun direktor müavini i.e.n. Oruc İBRAHİMOV

Tel: +99412 4309497

Fax: +99412 4300215

E-poçt ünvanı: oruc.ibrahimov@economy.gov.az

 

ŞURANIN KATİBİ

İnstitutun Elmi katibi Təranə SALIFOVA

Tel:   +99412 4300170

Fax:  +99412 4300215

E-poçt ünvanı:  tarana.salifova@economy.gov.az 

 


ELMİ ŞURANIN

FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

 

ELMİ ŞURAnın tərkibi İnstitutun direktorunun təqdimatına əsasən iqtisadiyyat naziri tərəfindən təsdiq olunur.


ELMİ ŞURAda təmsil olunan mütəxəsis heyəti İnstitutun direktorundan (şuranın sədri), direktorun müavinlərindən, elmi katibdən (şuranın katibi), əsas struktur bölmələrinin rəhbərlərindən, struktur bölmələrdə işləyən aparıcı alim və elmi işçilərdən, ölkənin digər elmi-tədqiqat və təhsil müəssisələrində, eləcə də idarəetmə orqanlarında çalışan görkəmli alim və mütəxəssislərdən ibarət təşkil olunur.


ELMİ ŞURA «Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun ƏSASNAMƏSİ»nə müvafiq olaraq, aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 


İnstitutun elmi-praktik fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini, elmi-tədqiqat işləri və tədris proqram və planlarını müzakirə və təsdiq edir;


Elmi Şuranın sədrinin təqdimatı ilə elmi-tədqiqat bölmələrinin rəhbərlərinin, ayrı-ayrı mövzular (layihələr) üzrə rəhbərlərinin və məsul icraçılarının elmi-tədqiqat işlərinin gedişi və nəticələri haqqında hesabatlarını dinləyir, müzakirə edir və müvafiq təklif və tövsiyələr verir;


Başqa elmi-iqtisadi idarələrlə yaradılacaq əməkdaşlığı və əlaqələndirmə məsələlərini müzakirə edir və müvafiq qərarlar verir;


Elmi əsərləri müzakirə edir və onların dərc olunmasının məqsədə uyğunluğu haqqında qərar verir;


İnstitutun elmi əsərlər toplusunun, elmi-praktik jurnallarının, analitik-informasiya bülletenlərinin və s. çap məhsullarının dərc olunması və elmi-praktiki konfranslar, müşavirələr, seminarlar, dəyirmi masalar və s. bu kimi digər elmi məclislər keçirilməsi haqqında qərar verilir;


Elmi kadrların hazırlanması və ixtisasının artırılması ilə əlaqədar məsələləri müzakirə edir, doktorantların dissertasiya mövzularını, planlarını və elmi rəhbərlərini təsdiq edir, hazır olan dissertsiyaişlərinin ilkin müzakirəsini həyata  keçirir;


Dissertasiya və digər elmi-tədqiqat işlərini müzakirə edir və müvafiq rəy verir, elmi dərəcələr və adlar verilməsi, müvafiq dissertasiya şuralarının yaradılması üçün təkliflər hazırlayır və vəsatət  qaldırır.

 

 

© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.