Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU 


VƏTƏNDAŞLARIN QƏBULU QRAFİKİ


AR İN İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu

Direktorunun 2017-ci il  “28” iyul əmri ilə təsdiq edilmişdir.


Direktor i.e.d., prof. Vilayət VƏLİYEV

Qəbul günləri və saatları: 

Bazar ertəsi, saat: 09:00-13:00 | Çərşənbə, saat: 09:00-13:00  | Cümə, saat: 14:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124312487


Direktor müavini i.e.n., dosent Oruc İBRAHİMOV

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Çərşənbə, saat: 09:00-13:00

Əlaqə telefonu: +994124309497

  

Direktor müavini i.e.d., dosent Arzu HÜSEYNOVA 

Qəbul günləri və saatları: Çərşənbə-Cümə, saat: 14:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124315607


Direktor müavini Aynurə İSMAYILOVA 

Qəbul günləri və saatları: Çərşənbə-Cümə, saat: 14:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124307911


Elmi rəhbər i.e.n. Vaqif RÜSTƏMOV

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124315795 (dax.3611)


Elmi katib
 t.e.n. Vəfa RZAYEVA

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124300170

 

Baş mühasib Yanar HÜSEYNOVA

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124301229

 

Makroiqtisadi tədqiqatlar şöbəsinin müdiri Firdovsi ŞAHBAZOV

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124316004 (dax.3709)

 

İqtisadi modelləşdirmə və analitik təhlil şöbəsinin müdiri Arzu SÜLEYMANOV

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124316004(dax.3718)

 

Regionların davamlı inkişaf problemləri şöbəsinin müdiri Təranə SALIFOVA

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124310164 (dax.3714)

 

Sənayenin inkişaf problemləri şöbəsinin müdiri Əlvan SÜLEYMANOVA

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124316004 (dax.3717)

 

İnnovasiyanın inkişafı şöbəsinin müdiri i.e.d., dosent Arzu HÜSEYNOVA

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124310164 (dax.3707)

 

Marketinq və koordinasiya şöbəsinin müdiri Aynurə İSMAYILOVA

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124307911

 

Kitabxana və elmi nəşr şöbəsinin müdiri Sayalı ABBASƏLİYEVA

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124316004(dax.3902)

 

Ümumi şöbənin müdiri Samirə YUSİFOVA

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124315795 (dax.3622)

 

Təsərrüfat və təminat şöbəsinin müdiri Sahil VƏLİYEV

Qəbul günləri və saatları: Bazar ertəsi-Cümə, saat: 09:00-18:00

Əlaqə telefonu: +994124315795 (dax.3606)