Рейтинг@Mail.ru


Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

MƏQALƏLƏR

Vilayət VƏLİYEV

“Sənaye ilinə dair ilk elmi əsər”

(“Azərbaycan” qəzeti, 23 fevral 2014-cü il)

http://arxiv.az/az/azerbaijan-news.az/2151714/Senaye+iline+dair+ilk+elmi+eser

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/fevral/354623.htm

Vilayət VƏLİYEV

“İqtisadiyyatın inkişafında dərin elmi əsaslara söykənən tədqiqatlar”

(“Respublika” qəzeti, 30 mart 2014-cü il)

http://www.respublica-news.az/images/pdf/2014.03.30.pdf

 
Vilayət VƏLİYEV

"Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar dərin elmi əsaslara malikdir"

(“Xalq” qəzeti, 15 aprel 2013-cü il) 

http://www.xalqqazeti.com/az/news/economy/32894

http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:v-veliyev-meqale&catid=56:speeches-and-interviews&lang=az

 
Aynurə İSMAYILOVA

“Elmi müəssisənin beynəlxalq əlaqələri genişlənir”

(“Respublika” qəzeti, 27 aprel 2014-cü il)

http://www.respublica-news.az/images/pdf/2014.04.27.pdf  


Əmirxan BABAŞOV, Səyalı ABBASƏLİYEVA

“Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinin elmi əsaslarını işləyən elm ocağı”

(“İqtisadiyyat” qəzeti, 26 sentyabr 2014-cü il)

 
Nəriman CAVADOV

“Azərbaycanda iqtisadi inkişafın elmi əsaslarını hazırlayan ilk tədqiqat məbədi” (müsahibə)

(“Respublika” qəzeti, 27 sentyabr 2014-cü il)

http://www.respublica-news.az/images/pdf/2014.09.27.pdf 

http://www.respublica-news.az/index.php/muesahib-l-r/item/5079-azaerbaydzanda-igtisadi-inkishafin-elmi-aesaslarini-hazirlayan-ilk-taedgigat-maebaedi

Əli NURİYEV, Vilayət VƏLİYEV 

“Görkəmli dövlət xadimi, qayğıkeş insan” 

(“Xalq” qəzeti, 26 sentyabr 2013-cü il)

http://www.xalqqazeti.com/az/news/education/38278 

 

 

© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.