Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU“İQTİSADİ ARTIMDA İNNOVASİYALARIN ROLUNUN ALTERNATİV QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ” 

mövzusunda 

 BEYNƏLXALQ KONFRANS

(13 noyabr 2017-ci il, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası)


(i.e.d., professor Saylau BAİZAKOVUN 80 illiyinə həsr olunur) 


 

İstiqamətlər:

(i)      iqtisadi artım;

(ii)     innovasiyalar;

(iii)    enerji və davamlı inkişaf;

(iv)     ticarət

(v)      “Data Mining”

 

Xülasənin tərtib olunmasına dair tələblər:

(i)     həcmi 2 səhifəyədək (1800-3600 işarə) 

(ii)    tərtib olunması qaydası

a.    Məqalənin adı

b.    Müəllifin adı, atasının adı, soyadı, elmi dərəcəsi, təşkilat, şəhər, ölkə, e-poçt ünvanı

c.    Xülasənin strukturu

                                           i.    Giriş (problemin qoyuluşu, aktuallıq)

                                          ii.    Metodologiya

                                         iii.    Nəticə

d.    Açar sözlər (max. 10 söz)

 

Xülasələrin təqdim edilmə forması:

“Online”  

 

Mühüm tarixlər:

29  oktyabr 2017-ci il          Xülasələrin təqdim edilməsi üzrə son tarix

10  noyabr 2017-ci il           Seçilmiş xülasələrə dair bildirişin alınması üzrə son tarix

29  noyabr 2017-ci il           Məqalələrin təqdim edilməsi üzrə son tarix

13  noyabr 2017-ci il           Konfransın keçirilməsi

 

Əlavə məlumat üçün əlaqələndirici şəxslər:

İzzət SALMANOVA,

Baş mütəxəssis

Tel:       +99412 4316004 (daxili: 3332)

Faks:    +99412 4300215

Mob:     +99450 4999089

E-poçt: izzet.salmanova@gmail.com

 

Fatma İMAMƏLİYEVA,

Baş mütəxəssis

Tel:       +99412 4316004 (daxili: 3803)

Faks:    +99412 4300215

Mob:     +99455 5653308

E-poçt: fatmaimameliyeva1980@gmail.com

XÜLASƏNİZİ TƏQDİM EDİN!KONFRANSIN PROQRAMINI YÜKLƏ (*.PDF) 


                 FOTO


               © İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.