Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU

 

«... Bizim xalqımız çox istedadlı xalqdır və onun imkanları olmalıdır ki,

öz istedadını, öz potensialını bütün dünyaya çatdıra bilsin» 

İLHAM ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Elm özlüyündə yeni biliklər mənbəyi, məlumat mübadiləsi deməkdir. Elmi tədqiqatların nəticələrinin istər oxucuya, istərsə də elmi ictimaiyyətə çatdırılmasının, eləcə də tədqiqatçılar və onların əsərlərindən istifadə edənlər arasında elmi ünsiyyətin formalaşmasının, əldə edilmiş məlumatların uzun illər boyunca ötürülməsinin təmin edilməsinin əsas vasitələrindən biri də məhz elmi əsərlər toplularının nəşr olunmasıdır.

 

Bu gün heç kimə sirr deyil ki, elmi-ünsiyyət sərhəd tanımayan, qloballaşmış bir prosesdir. Onun daha yaxşı, yüksək səviyyədə təşkili tədqiqat qurumunun işinin təqdim olunması , maraqlı və sahəyönümlü əməkdaşlıqların qurulması və davam etdirilməsi, əqli reklamın həyata keçirilməsi və tədqiqatların nəticələrinin tətbiqi, eləcə də genişləndirilməsi imkanları deməkdir.

 

«Azərbaycanda iqtisadi-islahatların həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri və problemləri» ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı əsasında nəşr olunur.   
Əsasən doktorant və dissertantlar, eləcə də elmi fəaliyyətlə məşğul olan İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxil olan qrumların bütün əməkdaşları tərəfindən aparılan tədqiqatların nəticələrinin toplandığı bu nəşrdə, həmçinin İnstitut tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif tədqiqat layihələrinin nəticələri də işıqlandırılır.

Elmi əsərlər topluları barəsində məlumat əldə etmək, eləcə də təkliflərini təqdim etmək istəyən doktorant və dissertantlar, elmi fəaliyyətlə məşğul olanlar aşağıdakı ünvan vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər:


xanım Sayalı ABBASƏLİYEVA

(Əməkdar mədəniyyət işçisi)

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun

Kitabxana və elmi nəşr şöbəsinin müdiri

MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN QAYDALAR (*.PDF)  


Ünvan:

İİETİ-nin inzibati binası

H.Zərdabi prospekti, 88a, Bakı şəhəri

Tel:  +99412 4316004 (dax.3902)

Fax: +99412 4300215

Mob: +99451 3363785

E-poçt ünvanı: sayali.abbasaliyeva@economy.gov.az


«Azərbaycanda iqtisadi-islahatların həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri və problemləri»

Elmi Əsərlər Toplusunun

ELMİ-REDAKSİYA HEYƏTİNİN TƏRKİBİ

Vilayət Məmməd oğlu VƏLİYEV, i.e.d., prof., İN İİETİ, direktor, (sədr)

Arzu Doğru qızı HÜSEYNOVA, i.e.d., İN İİETİ, direktor müavini

Oruc İbrahim oğlu İBRAHİMOV, i.e.n., dosent, İN İİETİ, direktor müavini, (sədr müavini)          

Aynurə Manaf qızı İSMAYİLOVA, İN İİETİ, direktor müavini

Təranə Şahvələd qızı SALİFOVA, İN İİETİ, şöbə müdiri v.i.e., elmi katib

Vahid Hacıbəy oğlu ABBASOV, i.e.d., İN İİETİ, baş elmi işçi

Zakir Məcid oğlu NƏCƏFOV, i.e.d., İN İİETİ, baş elmi işçi

Fərhad Qamboy oğlu MİKAYILOV, i.ü.f.d., İN İİETİ, baş elmi işçi

Malik Məmməd oğlu MEHDİYEV,.ü.f.d., İN İİETİ, baş elmi işçi

Arzu Sahib oğlu SÜLEYMANOV, i.ü.f.d., İN İİETİ, şöbə müdiri

Əlvan Qərib qızı SÜLEYMANOVA, İN İİETİ, şöbə müdiri v.i.e.

Sayalı Zal qızı ABBASƏLİYEVA, İN İİETİ, şöbə müdiri (məsul katib)

Şəhla Murad qızı ƏLİYEVA, İN İİETİ, baş mütəxəssis, (korrektor)


«Azərbaycanda iqtisadi-islahatların həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri və problemləri»

ELMI ƏSƏRLƏR BURAXILIŞLARI


ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XVIII buraxılış (2018-ci il) (*.pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XVII buraxılış (2017-ci il) (*.pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU, XVI buraxılış (2016-cı il) (*.pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU, XV buraxılış (2015-ci il) (*.pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU, XIV buraxılış (2014-cü il) (*.pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU, XIII buraxılış (2013-cü il) (*.pdf) 

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU, XII buraxılış (2012-ci il) (*.pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU, XI buraxılış (2011-ci il) (*.pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU, X buraxılış (2010-cu il) (*.pdf)


© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.