Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU

 

«... Bizim xalqımız çox istedadlı xalqdır və onun imkanları olmalıdır ki,

öz istedadını, öz potensialını bütün dünyaya çatdıra bilsin» 

İLHAM ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

           Elm özlüyündə yeni biliklər mənbəyi, məlumat mübadiləsi deməkdir. Elmi tədqiqatların nəticələrinin istər oxucuya, istərsə də elmi ictimaiyyətə çatdırılmasının, eləcə də tədqiqatçılar və onların əsərlərindən istifadə edənlər arasında elmi ünsiyyətin formalaşmasının, əldə edilmiş məlumatların uzun illər boyunca ötürülməsinin təmin edilməsinin əsas vasitələrindən biri də məhz elmi əsərlər toplularının nəşr olunmasıdır.

           Bu gün heç kimə sirr deyil ki, elmi-ünsiyyət sərhəd tanımayan, qloballaşmış bir prosesdir. Onun daha yaxşı, yüksək səviyyədə təşkili tədqiqat qurumunun işinin təqdim olunması, maraqlı və sahəyönümlü əməkdaşlıqların qurulması və davam etdirilməsi, əqli reklamın həyata keçirilməsi və tədqiqatların nəticələrinin tətbiqi, eləcə də genişləndirilməsi imkanları deməkdir.

        «Azərbaycanda iqtisadi-islahatların həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri və problemləri» ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı əsasında nəşr olunur.

Toplu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2017-ci il 31 mart tarixli (protokol № 06-R) qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”nın iqtisad elmləri bölməsinə daxil edilmişdi.


                                                                                                                                                          MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN QAYDALAR (* .PDF)


Əlaqə üçün məlumat:

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu

AZ 1122, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Zərdabi prospekti, 88a

Telefon: (+99412) 430 01 70; Faks: (+99412) 430 03 06

Elektron poçt: journal.isrer@gmail.com


“Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri”

Elmi Əsərlər Toplusunun

REDAKSİYA HEYƏTİ

 Baş redaktor

Arzu Doğru qızı Hüseynova, iqtisad elmləri doktoru

 

Məsul katib

Sayalı Zal qızı Abbasəliyeva

 

Üzvlər

Vilayət Məmməd oğlu Vəliyev, iqtisad elmləri doktoru, professor

Oruc İbrahim oğlu İbrahimov, iqtisad elmləri namizədi, dosent

Ədalət Bayraməli oğlu Əliyev, iqtisad elmləri doktoru, texnika elmləri doktoru, professor

Zakir Məcid oğlu Nəcəfov, iqtisad elmləri doktoru

Gülənbər Arif qızı Əzizova, iqtisad elmləri doktoru, professor

Vəfa Hüseynağa qızı Rzayeva, texnika elmləri namizədi

Arzu Sahib oğlu Süleymanov, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Fərhad Qamboy oğlu Mikayılov, iqtisad elmləri namizədi

Malik Məmməd oğlu Mehdiyev, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Vladimir Dmitriyeviç Parxomenko, Ukrayna Pedoqoji Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor (Ukrayna)

Yelena Borisovna Lençuk, iqtisad elmləri doktoru, professor (Rusiya)

İqor Germanoviç Mantsurov, iqtisad elmləri doktoru, professor (Ukrayna)

Aleksandr Nikolayeviç Stratan, iqtisad elmləri doktoru, professor (Moldova)

Saylau Bayzakoviç Bayzakov, iqtisad elmləri doktoru, professor (Qazaxıstan)


                                      “Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri”

                                                                      ELMİ ƏSƏRLƏR BURAXILIŞLARI


Elmi TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN REFERATİV TOPLUSU (2021-cil il üzrə) (*.pdf)

ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN REFERATİV TOPLUSU (2020-ci il üzrə) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU XX buraxılış (2020-ci il) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU, XÜSUSİ BURAXILIŞ (COVİD-19), (*. pdf)
ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN REFERATİV TOPLUSU 
(2019-cu il üzrə) (*. pdf)
ELMİ SƏRLƏR TOPLUSU
,XIXburaxılış (2019-cu il)(*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XVIIIburaxılış (2018-ci il) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XVIIburaxılış (2017-ci il) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XVIburaxılış (2016-cı il) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XV buraxılış(2015-ci il) (*. pdf)         

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XIVburaxılış (2014-cü il) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XIIIburaxılış (2013-cü il) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XII buraxılış (2012-ci il) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,XI buraxılış(2011-ci il) (*. pdf)

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU,X buraxılış(2010-cu il) (*. pdf)

© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.