Рейтинг@Mail.ru

Qeydiyyat

“İQTİSADİ ARTIMDA İNNOVASİYALARIN ROLUNUN ALTERNATİV QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ”

mövzusunda

BEYNƏLXALQ KONFRANS

(13 noyabr 2017-ci il, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası)

Qeydiyyat bitmişdir!